БПСП 12V 0,25A HLK-PM12 Hi-Link
арт. 61-866
A
не указан

410 Р

БПСП 3,3V 1A HLK-PM03 Hi-Link
арт. 98-499
A
не указан

410 Р

БПСП 5V 0,6A HLK-PM01 Hi-Link
арт. 49-535
A
не указан

390 Р

БПСП 5V 0,6A TSP-05
арт. 20-323
A
не указан

400 Р

5 В
0,6 А
БПСП IRM-01-12 MW
арт. 25-862
A
не указан

760 Р

БПСП IRM-01-12S MW
арт. 04-814
A
не указан

920 Р

БПСП IRM-01-5 MW
арт. 25-624
A
не указан

650 Р

БПСП IRM-02-12 MW
арт. 14-155
A
не указан

920 Р

БПСП IRM-02-15 MW
арт. 06-429
A
не указан

830 Р

БПСП IRM-02-5S MW
арт. 26-163
A
не указан

870 Р

БПСП IRM-03-12 MW
арт. 02-221
A
не указан

650 Р

БПСП IRM-03-24 MW
арт. 00-610
A
не указан

680 Р

БПСП IRM-03-5 MW
арт. 27-220
A
не указан

800 Р

БПСП IRM-03-9 MW
арт. 06-307
A
не указан

620 Р

БПСП IRM-05-12 MW
арт. 83-908
A
не указан

1 210 Р

12 В
БПСП IRM-05-15 MW
арт. 06-950
A
не указан

850 Р

БПСП IRM-05-24 MW
арт. 32-927
A
не указан

810 Р

24 В
БПСП IRM-05-3.3 MW
арт. 70-384
A
не указан

1 250 Р

3,3 В
БПСП IRM-05-5 MW
арт. 12-334
A
не указан

1 140 Р

5 В
БПСП IRM-10-12 MW
арт. 37-070
A
не указан

1 360 Р

12 В
БПСП IRM-10-15 MW
арт. 58-344
A
не указан

880 Р

15 В
БПСП IRM-10-24 MW
арт. 91-112
A
не указан

930 Р

24 В
БПСП IRM-10-5 MW
арт. 07-566
A
не указан

1 130 Р

5 В
БПСП IRM-15-12 MW
арт. 79-108
A
не указан

1 010 Р

12 В
БПСП IRM-15-15 MW
арт. 19-349
A
не указан

1 320 Р

15 В
БПСП IRM-15-24 MW
арт. 40-748
A
не указан

1 060 Р

24 В
БПСП IRM-15-5 MW
арт. 12-304
A
не указан

1 220 Р

5 В
БПСП IRM-20-12 MW
арт. 47-675
A
не указан

1 510 Р

12 В
БПСП IRM-20-15 MW
арт. 87-347
A
не указан

1 050 Р

15 В
БПСП IRM-20-24 MW
арт. 22-627
A
не указан

1 150 Р

24 В
Показать ещё